Profesionální řešení pro odposlech mobilního telefonu

Seznam funkcí

Seznam funkcí pro odposlech mobilního telefonu

Funkce pro odposlech mobilu jsou dostupné podle konkrétního typu mobilního telefonu a jeho operačního systému. Jednoduché typy telefonů bez pokročilého operačního systému není možné pro odposlech mobilu upravit. Funkce odposlechu mobilního telefonu jsou zde uvedeny orientačně a jednotlivé produkty u jednotlivých prodejců se mohou výrazně lišit.

Datové záznamy předává odposlech mobilního telefonu skrytě přes datové služby (mobilní internet nebo wifi síť) uživateli následujícími způsoby:

  • zabezpečený server HTTPS - nejvyšší stupeň zabezpečení a maximální přehlednost
  • běžný server HHTP - slabší stupeň zabezpečení, ale maximální přehlednost
  • e-mail - běžný stupeň zabezpečení, ale nízká přehlednost
  • SMS zprávy - staré řešení, nevýhoda duplicit a špatná přehlednost

Jednotlivé funkce:

ODPOSLECH PROSTORU V REÁLNÉM ČASE
- dálkový poslech toho, co se právě teď děje v okolní sledovaného telefonu

ODPOSLECH PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍHO HOVORU
- dálkový poslech hovoru, který právě probíhá, v reálném čase

ODPOSLECH SMS ZPRÁV
- monitorování všech odchozích a příchozích textových SMS zpráv včetně zobrazení čísla nebo kontaktního jména

ODPOSLECH KOMUNIKÁTORŮ
- přepis veškeré komunikace ze sociálních sítí a z oblíbených chatovacích programů
- podporovány jsou většinou tyto programy a aplikace:  Facebook, Skype, Whatsapp, LINE Messenger, iMessage u telefonů iPhone, PIN a BBM zprávy u telefonů BlackBerry

PODROBNÝ VÝPIS HOVORŮ
- seznam všech hovorů včetně a kontaktního čísla, jména a doby hovoru
- zobrazovány jsou také krátká provonění a nepřijaté hovory

ODPOSLECH E-MAILŮ
- obsah všech příchozích i odchozích e-mailů z integrovaného e-mailového klienta

ODPOSLECH MMS ZPRÁV
- všechny multimediální MMS zprávy včetně příchozích a odchozích fotek

ODPOSLECH ADRESÁŘE
- veškeré kontakty a všechny uložené údaje: poštovní adresa, e-mail, jiné telefonní číslo, poznámka, narozeniny apod.

ODPOSLECH FOTOAPARÁTU
- všechny obrázky a videa, vyfocené i uložené včetně data a času pořízení nebo uložení

ODPOSLECH DIKTAFONU
- všechny uložené nahrávky z diktafonu včetně data a času nahrání

ODPOSLECH WEBOVÉHO PROHLÍŽEČE
- všechny navštívené webové stránky a uložené záložky z integrovaného prohlížeče

ODPOSLECH KALENDÁŘE
- všechny události, které jsou zapsány do integrovaného kalendáře včetně všech podrobností

ODPOSLECH POZNÁMKOVÉHO BLOKU
- veškeré poznámky, které byly zapsány do poznámkové aplikace

PRAVIDELNÉ SLEDOVÁNÍ POLOHY MOBILNÍHO TELEFONU
- pravidelné zjišťování polohy v nastaveném intervalu

JEDNORÁZOVÉ ZJIŠTĚNÍ POLOHY MOBILNÍHO TELEFONU
- zjištění aktuální polohy mobilu přes SMS zprávu

DÁLKOVÉ MAZÁNÍ SMS ZPRÁV
- smazání vybrané SMS zprávy z monitorovaného telefonu na dálku

ZÁZNAM ODPOSLECHU PROSTORU
- skrytá nahrávka okolí telefonu v nastavené délce

ZÁZNAM HOVORŮ
- automatický záznam všech hovorů uskutečněných ze sledovaného telefonu

FALEŠNÉ SMS ZPRÁVY
- možnost odesílat na dálku vymyšlené SMS zprávy libovolnému příjemci

FOTOGRAFIE NA PŘÁNÍ
- skryté pořízení fotografie z vestavěného fotoaparátu